IKC De Vaart
Ouderraad

Ouderraad

Op deze pagina vindt u informatie over de ouderraad van De Vaart
De ouderraad stelt zich graag aan u voor

Regels voor vrijwillige ouderbijdrage
"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"