IKC De Vaart
Ambities van De Vaart

Ambities van De Vaart

De Vaart is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, in al hun diversiteit. De Vaart wil voor iedereen een veilige haven zijn. De Vaart houdt de vaart erin door bij te dragen aan het ontwikkelen van vaardigheden op de gebieden:
Onderwijs - Opvang - Opvoeding - Ontwikkeling - Ontspanning - Ontmoeting
De ambities van De Vaart
 
De Vaart is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, in al hun diversiteit. De Vaart wil voor iedereen een veilige haven zijn. De Vaart houdt de vaart erin door bij te dragen aan het ontwikkelen van vaardigheden op de gebieden:
Onderwijs - Opvang - Opvoeding - Ontwikkeling - Ontspanning - Ontmoeting
 
De kernpartners van IKC De Vaart:
  • Basisschool De Vaart
  • Kindcentrum De Boomhut
  • Stichting Kinderopvang Liemeer
  • Bibliotheek Rijn en Venen
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
zijn met elkaar verbonden in hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen te ondersteunen bij hun vaartocht door hun leven. De partners varen hierin een gezamenlijke koers met een integraal aanbod.
Ook sporthal De Vaart maakt onderdeel uit van De Vaart.
 
Op De Vaart wordt geleefd en gewerkt
         als Team, gelijkwaardig aan elkaar,
           met Respect voor iedereen,
   vanuit een Open houding,
                           Transparant in handelen,
en  in onderlinge Samenhang. 
 
Als kinderen De Vaart verlaten willen we dat ze trots kunnen zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen bereiken, met de waarden van TROTS in hun rugzak .
 
Onze gezamenlijke waarden hebben we vertaald in bouwstenen. Ze vormen de bouwstenen om bij te dragen aan een positieve, verbindende en respectvolle samenleving.
• Sta positief in het leven en denk in kansen en mogelijkheden.
• Durf een stap te zetten en kom samen verder dan je denkt.
• Zorg samen voor verbinding in en om het hart.
• Zorg goed voor jezelf, de ander en jouw omgeving.
• Praat en luister met elkaar, verschillen maken ons rijker.
• Heb hart voor elkaar, ieder mag er zijn.
• Wees open naar elkaar en doe wat je belooft.
 
Onze logo's
De ronde vorm duidt op het met elkaar verbonden zijn. De pijl geeft de beweging aan die we met elkaar inzetten. Het lijntje verwijst naar het Aarkanaal. De kleur van het logo verwijst naar de organisatie.
                          
 
 
"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"