IKC De Vaart
De organisatie van het onderwijs op De Vaart

De organisatie van het onderwijs op De Vaart

De Vaart is verdeeld in 5 units met ieder een aantal basisgroepen. In een basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo kunnen kinderen van en met elkaar leren.

De organisatie van het onderwijs op De Vaart

De Vaart is verdeeld in 5 units met ieder een aantal basisgroepen. In een basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo kunnen kinderen van en met elkaar leren.

· Er zijn twee onderbouwunits. In deze unit, met een gevarieerde en uitdagende leeromgeving, leren kinderen vanuit spel en beweging. Er is veel keuzevrijheid voor kinderen en kinderen krijgen de ruimte om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen.

· Op de middenbouwunit wordt gestart met meer methodisch onderwijs. Daarnaast is er nog veel ruimte voor lerend en onderzoekend spel. Spel om van te leren en spel om dat wat je geleerd hebt toe te kunnen passen. Het thematisch werken vanuit de onderbouw wordt in deze bouw voortgezet.

· In de bovenbouwunits wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor taal, lezen en rekenen. De wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden vanuit het concept van onderzoekend leren.

Iedere basisgroep heeft een vaste leerkracht en een groepsruimte. Met hun eigen groepsruimte als basis, maken leerlingen ook gebruik van andere beschikbare instructie- en werkplekken. Er zijn instructieplekken voor grotere en kleinere groepen. De werkplekken bieden variatie, zodat de instructie- en werkplekken passend gekozen kunnen worden bij de activiteit en onderwijsbehoeften.

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, samenwerken, leren van elkaar, groepsdoorbroken werken, afgestemde instructie in grotere of juist kleinere groepen en het werken met ontwikkelingsgelijken. Leerkrachten delen verantwoordelijkheid en geven instructies en begeleiding

aan diverse verschillend samengestelde grote en kleine groepen. We benutten de expertise van leerkrachten door te werken met specialisten en generalisten.

"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"