IKC De Vaart
De koers van De Vaart

De koers van De Vaart

De Vaart biedt vanuit een integraal onderwijsconcept ieder kind wat het nodig heeft. Onze collectieve ambitie in onderwijs luidt: "Goed onderwijs voor ieder kind!" ( of een goede vaart voor ieder kind?)

· Ons doel is goed onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent.

· Ons onderwijs biedt een stevige basis voor taal, lezen en rekenen, met doorlopende leerlijnen als uitgangspunt.

· Ons onderwijs is toekomstbestendig met eigenaarschap bij leerlingen, waarbij plezierig ontwikkelen, samenwerken, samen werken, zelfstandigheid en zelfvertrouwen belangrijke kenmerken zijn en het ontwikkelen van vaardigheden van de 21ste eeuw.

· Ons onderwijs sluit aan bij actualiteiten, is betekenisvol, themagericht en voorziet in brede ontwikkeling. In ons onderwijsaanbod worden verbindingen gelegd tussen de aangeboden lesstof onderling en het dagelijks leven. De school gaat naar buiten, buiten komt in de school.

· Ons onderwijs biedt ruimte, rust en regelmaat en komt tegemoet aan de bewegingsbehoefte van kinderen. Kernwoorden voor ons onderwijs én het IKC Ter Aar zijn dan ook: Buiten - Ruimte - Bewegen.

· In ons onderwijs worden media- en ICT- mogelijkheden stevig ingezet als ondersteunend middel.

In de organisatie van het onderwijs kiezen we voor afwisselende werkvormen, samenwerken, leren van elkaar, groepsdoorbroken werken, afgestemde instructie in grotere of juist kleinere groepen en het werken met ontwikkelingsgelijken. Leerkrachten delen verantwoordelijkheid en geven instructies en begeleiding aan diverse verschillend samengestelde grote en kleine groepen. We benutten de expertise van leerkrachten door te werken met specialisten en generalisten.

De Vaart werkt met een breed en gevarieerd aanbod van werkvormen en activiteiten, zodat we flexibel een passend aanbod kunnen doen, waarbij kinderen iets te kiezen hebben en tot ontwikkeling komen.

"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"