IKC De Vaart
Aanmelden bij De Vaart

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij basisschool De Vaart voor schooljaar 2020-2021 en later.
Gebruikt u hiervoor onderstaand formulier, dit is digitaal in te vullen en daarna te mailen naar info.devaart@wijdevenen.nl.
Aanmeldformulier De Vaart
"TROTS op wie je bent en wat je kunt bereiken"